Metodologia Noastră

MAD reprezinta un think tank digital care sprijină clienții în luarea celor mai bune decizii de business, prin raportarea propunerilor la trendurile din industrie, la statusul socio-demo-economic și la așteptarile beneficiarilor.
Pentru a înelege și a reacționa proporțional cu nevoile clienților, MAD a împreunat noțiunile metodologice de cercetare sociala cu infrastructura tehnică adaptată vieții actuale și propune, prin pachetul MAD Intelligence, o evaluare 3D după cum urmeaza:

ANALIZA BIG DATA

 • Identificarea și culegerea datelor de interes;
 • Structurarea datelor pe teme cheie și categorii de informații;
 • Minarea continuă a platformelor urmărite;
 • Asigurarea mentenanței fermelor de informații;
 • Implementarea instrumentelor de analiză statistică descriptivă;
 • Vizualizarea datelor în formă grafică, tabelară sau alte proiecții de interes;
 • Configurare personalizată a insight-urilor și graficelor și implicit a datelor în funcție de nevoile de business;

BENCHMARKING

 • Analiza datelor prin aplicarea procedeelor statistice;
 • Raportarea rezultatelor la tendințele validate prin studiile socio-economice de interes;
 • Corelarea percepțiilor cu status-quo-ul operațional;
 • Creionarea hărții de business pentru entitatea interesată;

PACHETELE MAD INTELLIGENCE

Elaborarea pachetului de insight-uri MAD prin încadrarea produsului de intelligence în contextul media, socio-uman, economic și polictic:

 • presa online (asocieri și conotații)
 • piața forței de muncă (dinamici, trenduri și prognoze)
 • analiza statusului industriei de interes (status-quo, evoluții și proiecții)
 • marketing electoral (status-quo, comparații și trenduri)
 • percepțiile populare din ultimul deceniu declinate pe momentele importante din societate și o analiză comparativă între momentele respective și percepția oamenilor

 

Elaborarea arhitecturii de planificare strategică a business-ului analizat:

 • Garantarea suportului metodologic în fundamentarea deciziilor strategice
 • Conceperea și monitorizarea instrumentelor manageriale (elaborare dashboard pentru
  monitorizarea indicatorilor de business).